SCOPIA XT Premium Camera

Mô tả


Bạn có thể điều khiển nhiều hơn một camera với cổng HDMI trong video của bạn  thông qua kết nối chúng với công tắc của thiết bị hội nghị truyền hình Scopia XT Camera (thiết bị này được bán riêng). Chức năng sử dụng nhiều camera thường được sử dụng cho những  phòng họp lớn hay thính phòng. Ví dụ, bạn muốn một camera có chức năng phóng to để tập trung vào người diễn thuyết, một camera khác hướng về khán giả. Kết nối với nguồn camera của Scopia XT cũng cho phép bạn sử dụng nhiều camera trong khi vẫn giữ giắc cắm DVI mở để kết nối với máy tính và chia sẻ nội dung.

Có 2 cách để điều khiển camera cao cấp XT:

  • Sử dụng remote  điều khiển được cung cấp với bộ dụng cụ của camera cao cấp XT
  • Sử dụng remote điều khiển XT. Trong trường hợp bạn điều  khiển cả 2 camera, chính và tùy chọn, có thể sử dụng luôn điều khiển này.
0984 383 626