TẬP ĐOÀN BITEXCO

Tập đoàn Bitexco tạo ra phòng họp trực tuyến nhằm kết nối các chi nhánh với nhau trên toàn quốc và trao đổi với các đối tác nước ngoài. Hàng năm, nhờ vào hệ thống hội nghị truyền hình, tập đoàn Bitexco có thể kết nối với các đối tác trên toàn thế giới một cách nhanh chóng, đồng thời tiết kiệm rất nhiều chi phí cho việc di chuyển công tác giữa các địa điểm, và đảm bảo các quyết sách được kịp thời đưa ra trong thời gian ngắn nhất.

0984 383 626